XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Lublin

calendar3 5 - 7 maja 2022 r.

 
BIURO ORGANIZACYJNE I ORGANIZATOR KONFERENCJI

 

WSPÓŁPRACA NAUKOWA

Fundacja Rozwoju Chirurgii Wewnątrznaczyniowej i Małoinwazyjnej

 

PATRONAT HONOROWY

Jego Magnificencja Rektor
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska

 

PATRONAT NAUKOWY

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

KIEROWNICY NAUKOWI

Tomasz Zubilewicz
Piotr Terlecki

 

SEKRETARIAT NAUKOWY

Agnieszka Widomska

Katedra i Klinika Chirurgii Naczyń i Angiologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
20-081 Lublin, ul. Staszica 11
tel./fax (81) 53 257 07, e-mail: kchnlublin@op.pl
www.chirurgianaczyn.org