XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Lublin

calendar3 5 - 7 maja 2022 r.

 
PLANOWANA TEMATYKA KONFERENCJI
 

Komitet Naukowy zaplanował następującą tematykę konferencji:

 • postępy w leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej oraz przewlekłej niewydolności i choroby żylakowej w tym zastosowanie technik wewnątrznaczyniowych
 • nowoczesne techniki leczenia wewnątrznaczyniowego miażdżycy tętnic kończyn dolnych i cukrzycy z uwzględnieniem odcinka poniżej kolana
 • postępy i nowe rodzaje stent-graftów w leczeniu tętniaków aorty piersiowej, brzusznej oraz tętniaków piersiowo-brzusznych
 • postępy w leczeniu rozwarstwień aorty
 • postępy w leczeniu zwężeń tętnic szyjnych
 • nowoczesne metody wytworzenia dostępu naczyniowego dla potrzeb hemodializy
 • malformacje naczyniowe
 • nowoczesne sposoby leczenia zakażeń w chirurgii naczyń
 • postępy w leczeniu zachowawczym przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
 • problemy naczyniowe w chirurgii onkologicznej
 • wyposażenie nowoczesnej sali hybrydowej
 • nowości w diagnostyce i wizualizacji chirurgii naczyń
 • nowe technologie w chirurgii naczyń