XX Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

Postępy w chirurgii naczyń

map-marker Lublin

calendar3 5 - 7 maja 2022 r.


SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONFERENCJI

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.
 

 Miejsce obrad: Hotel ibis Styles Lublin Stare Miasto, Aleja Solidarności 7, 20-841 LublinCzwartek, 5 maja 2022

 

Rejestracja uczestników od godzin przedpołudniowych w Biurze Konferencji w holu hotelowym  

 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

 

13:45 – 14:00             OTWARCIE KONFERENCJI

 

14:00 – 15:30             SESJA I. PRZEWLEKŁA NIEWYDOLNOŚĆ ŻYLNA

Moderatorzy: Zbigniew Rybak, Piotr Terlecki, Andrzej Wolski

14:00 – 14:10

Rola skleroterapii w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej.

Zbigniew Rybak

14:10 – 14:20

Nowoczesne metody leczenia przewlekłej choroby żylnej – skleroterapia i jej modyfikacje.

Joanna Borecka-Sobczak, Andrzej Wolski

14:20 – 14:30

 

Wstępne wyniki badania POLFLEB.

Tomasz Zubilewicz

14:30 – 14:40

Postępy w leczeniu farmakologicznym przewlekłej niewydolności żylnej – co nowego? 

Jarosław Woroń

14:40 – 14:50

 

Skuteczność i bezpieczeństwo ablacji termicznych u pacjentów w trakcie antykoagulacji.

Michał Molski

14:50 – 15:00

 

Zabiegi hybrydowe we flebologii.

Wojciech Rybak

15:00 – 15:10

 

Uzasadnienie dla kompresjoterapii w zespole pozakrzepowym.

Marek Iłżecki

15:10 – 15:30

Dyskusja

 

15:30 – 15:45                         Przerwa kawowa

 

15:45 – 17:30             SESJA II. POSTĘPY W CHIRURGII NACZYŃ

Moderatorzy: Marcin Feldo, Grzegorz Madycki, Tomasz Zubilewicz

15:45 – 16:00

Zastosowanie litotrypsji wewnątrznaczyniowej w chirurgii naczyniowej.

Grzegorz Oszkinis

16:00 – 16:15

Kissing-stents, CERAB czy nadal proteza rozwidlona w leczeniu niedrożności aortalno-biodrowej?

Michał Stanisic

16:15 – 16:30

Full metal jacket ad 2022.

Tomasz Jakimowicz

16:30 – 16:45

Sympatektomia chemiczna. Czy jest jeszcze miejsce dla sympatektomii chirurgicznej?

Witold Raciborski

16:45 – 17:00

Miejsce robotyki w chirurgii naczyniowej.

Wojciech Witkiewicz

17:00 – 17:15

Łaty i protezy Biograft - możliwości wykorzystania w różnych sytuacjach klinicznych.

Zbigniew Krasiński

17:15 – 17:30

Dyskusja

                      

17:30 – 17:45             Przerwa kawowa

 

17:45 – 18:45             SESJA III. POPOŁUDNIOWY KLUB DYSKUSYJNY. ROZMOWA PRZY HERBACIE O CIEKAWYM TEMACIE

CHIRURGIA NACZYNIOWA NA WSPÓŁCZESNYM POLU WALKI. LECZENIE NASTĘPSTW URAZÓW NACZYŃ W WARUNKACH WOJENNYCH

Moderatorzy: Marek Maruszyński, Mirosław Dziekiewicz

17:45 – 18:00

Obrażenia na współczesnym polu walki.

Mirosław Dziekiewicz, Andrzej Obara

Klinika Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej WIM

Sekcja Chirurgii Wojskowej i Urazowej TChP

18:00 – 18:15

Chirurgia naczyniowa w warunkach wojennych.

Marek Maruszyński

Konsultant Krajowy ds. obronności w dziedzinie chirurgia naczyniowa
Sekcja Chirurgii Wojskowej i Urazowej TChP

18:15 – 18:30

Zasady segregacji, ewakuacji i pomocy medycznej w warunkach pola walki według doktryny NATO.

Stefan Antosiewicz

Sekcja Chirurgii Wojskowej i Urazowej TChP

18:30 – 18:45

Dyskusja

 

Piątek, 6 maja 2022

 

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Konferencji w holu hotelowym 

 

                                    WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
 

9:00 – 12:00

WARSZTATY Z USG DOPPLER

Grzegorz Madycki, Jan Jakub Kęsik

Warsztaty organizowane we współpracy z firmą TMS Sp. z o.o. / Canon Medical Systems

 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

 

  07:45 –  09:30          SESJA IV. PROBLEMY NACZYNIOWE W ONKOLOGII

Moderatorzy: Waldemar Kostewicz, Wojciech Polkowski, Krzysztof Ziaja

07:45 – 08:00

Polskie Wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej u chorych onkologicznych leczonych operacyjnie z uwzględnieniem chorych poniżej 18 roku życia.

Zbigniew Krasiński

08:00 – 08:15

Radykalizacja operacji onkologicznych z następową rekonstrukcją naczyniową.

Krzysztof Madej

08:15 – 08:30

Guzy unaczynione, kto i jak powinien je leczyć?

Zbigniew Krasiński

08:30 – 08:45

Chirurgia żyły głównej dolnej w nowotworach nerek w z czopem nowotworowym w VCI.

Damian Ziaja, Mariola Sznapka, Anna Brzęk, Piotr  Kulig, Jacek Kostecki, Krzysztof Ziaja, Michał Tkocz

08:45 – 09:00

Zachowanie nieprawidłowych tętnic wątrobowych podczas gastrektomii lub pankreatoduodenektomii.

Wojciech Polkowski

09:00 – 09:15

 

Leczenie obrzęków limfatycznych u pacjentów onkologicznych.

Katarzyna Ochałek

09:15 – 09:30

Dyskusja

 

09:30 –  09:45          Przerwa kawowa

 

09:45 – 11:15           SESJA V. ŻYLNA CHOROBA ZAKRZEPOWO-ZATOROWA

Moderatorzy: Piotr Ciostek, Zbigniew Krasiński, Wojciech Myśliński

09:45 – 10:00

Pacjent onkologiczny - jak skutecznie i bezpiecznie prowadzić terapię przeciwkrzepliwą.

Sebastian Szmit

wykład sponsorowany firmy Pfizer

10:00 – 10:15

Okołozabiegowe prowadzenie terapii przeciwkrzepliwej – najnowsze standardy.

Zbigniew Krasiński

wykład sponsorowany firmy Pfizer

10:15 – 10:30

Nowa era leczenia i profilaktyki ŻChZZ w świetle najnowszych wytycznych.

Tomasz Zubilewicz

wykład sponsorowany firmy Pfizer

10:30 – 10:45

 

Skuteczność i bezpieczeństwo leczenia pacjentów z niewydolnością nerek i u dzieci przy użyciu rivaroxabanu.

Piotr Terlecki

10:45 – 11:00

Implantacja filtra do żyły głównej dolnej - narzędzie dla wielu specjalizacji finansowane z pakietu naczyniowego.

Piotr Myrcha

11:00 – 11:15

Dyskusja

 

11:15 – 11:30             Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:00             SESJA VI. PRZEWLEKŁA NIEDROŻNOŚĆ ŻYŁ GŁĘBOKICH

Moderatorzy: Łukasz Dzieciuchowicz, Grzegorz Oszkinis, Radosław Pietura

11:30 – 11:45

Kiedy podejrzewać żylaki kończyn dolnych pochodzenia miednicowego? Identyfikacja miejsca refluksu z miednicy mniejszej i sposoby jego eliminacji.

Kamil Bałabuszek

11:45 – 12:00

 

Kryzys na rynku stentów żylnych - przyczyny i nowe rozwiązania konstrukcyjne.

Radosław Pietura.

wykład sponsorowany firmy Medtronic

12:00 – 12:15

 

Reinterwencje po nieskutecznej angioplastyce żył biodrowych.

Łukasz Dzieciuchowicz

12:15 – 12:30

Niedrożność żył spływu centralnego u chorych hemodializowanych.

Stanisław Przywara

12:30 – 12:45

 

Profilaktyka przeciwzakrzepowa po zabiegach na układzie żył głębokich.

Jan Jakub Kęsik

12:45 – 13:00

Dyskusja

 

13:00 – 14:00             Obiad

 

14:00 – 15:30             SESJA VII. TĘTNICE SZYJNE

Moderatorzy: Piotr Andziak, Tomasz Jargiełło, Andrzej Dorobisz

14:00 – 14:10

Czy potrzebne są badania przesiewowe w kierunku choroby tętnic szyjnych?

Piotr Andziak

14:10 – 14:20

Leczenie farmakologiczne choroby tętnic szyjnych w świetle badań Compass i Voyager.

Filip Szymański

14:20 – 14:30

Postępowanie w ostrej  zakrzepicy tętnicy szyjnej wewnętrznej.

Joanna Wojczal

14:30 – 14:40

Operacje tętnic szyjnych z wykorzystaniem śródoperacyjnych somatosensorycznych potencjałów wywołanych SSEP.

Ireneusz Nawrot

14:40 – 14:50

Wpływ pandemii COVID na leczenie operacyjne tętnic szyjnych - historia naszego Ośrodka.
Grzegorz Madycki

14:50 – 15:00

 

Leczenie wewnątrznaczyniowe tętniaków tętnic szyjnych.

Tomasz Jargiełło

15:00 – 15:10

 

Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej po trombolizie z powodu udaru. Kiedy i jak?

Piotr Myrcha

15:10 – 15:30

Dyskusja

    

15:30 – 15:45             Przerwa kawowa

 

15:45 – 17:15             SESJA VIII. TĘTNIAKI I ROZWARSTWIENIA AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ część I

Moderatorzy: Marek Majewski, Piotr Szopiński, Zbigniew Gałązka

15:45 – 15:55

Wyniki Ogólnopolskiego badania przesiewowego TAB w Polsce.

Tomasz Zubilewicz

15:55 – 16:05

Diagnostyka TAB z użyciem Angio MRI bez kontrastu.

Grzegorz Borowski

16:05 – 16:15

Możliwości nowego systemu Excluder z aktywnym systemem kontroli w zaopatrywaniu tętniaków z krótką i zagiętą szyją.

Piotr Terlecki

16:15 – 16:25

Colt 2.0 z inner branchami – nowy stent-graft do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych.

Piotr Szopiński, Jarosław Iwanowski, Jacek Michalak, Eliza Pleban

16:25 – 16:35

Endovascular treatment of type B aortic dissection.

Marek Majewski

16:35 – 16:45

 

Pierwotna embolizacja tętnic lędźwiowych i tętnicy krezkowej dolnej. Zapobiegać przed czy leczyć po EVAR?

Grzegorz Halena

16:45 – 16:55

 

Tętniak aorty brzusznej leczony przy użyciu STENTGRAFTU – czy kontrast jest jeszcze potrzebny?

Jan Jakub Kęsik

16:55 – 17:15

Dyskusja

 

17:15 – 17:30             Przerwa kawowa

 

17:30 – 19:00             SESJA IX. TĘTNIAKI I ROZWARSTWIENIA AORTY BRZUSZNEJ I PIERSIOWEJ część II

Moderatorzy: Tomasz Jakimowicz, Piotr Kasprzak, Jacek Szmidt

17:30 – 17:40

Rola chirurgii klasycznej w tętniakach piersiowych.

Piotr Kasprzak

17:40 – 17:50

Innowacyjne technologie w leczeniu tętniaków i rozwarstwień aorty – doświadczenia własne.

Zbigniew Gałązka

17:50 – 18:00

 

Wewnątrznaczyniowe leczenie patologii łuku aorty.

Tomasz Jakimowicz

18:00 – 18:10

 

Wskazania do zastosowania brancha do tętnicy krezkowej dolnej.

Piotr Kasprzak

18:10 – 18:20

 

Wewnątrznaczyniowe leczenie chorób aorty piersiowej u pacjentów
z anomalią anatomiczną łuku aorty.

Małgorzata Szostek

18:20 – 18:30

 

Zaopatrzenie tętniaków juxtarenalnych i pararenalnych
z wykorzystaniem druku 3D.

Paweł Rynio, Piotr Gutowski

18:30 – 18:40

Protezy custom-made w zaopatrywaniu tętniaków łuku aorty.

Włodzimierz Hendiger

18:40 – 19:00

Dyskusja

 

19:00                          Kolacja w restauracji i na poziomie konferencyjnym hotelu ibis Styles

 

Sobota, 7 maja 2022

 

Rejestracja uczestników od godzin porannych w Biurze Konferencji w holu hotelowym

 

                                    WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KONFERENCJI
 

10:00 – 13:00

 

 

WARSZTATY Z WYMIAROWANIA TĘTNIAKÓW

Andrzej Wojtak, Grzegorz Borowski, Jarosław Morawski, Patrycja Goszczyńska

Warsztaty firmy HAMMERmed

 

OBRADY NAUKOWE KONFERENCJI

 

 

08:00 – 09:30             SESJA X. PRZEWLEKŁE NIEDOKRWIENIE KOŃCZYN

 

Moderatorzy: Paweł Maga, Piotr Myrcha, Filip Szymański

08:00 – 08:10

Choroba tętnic obwodowych (LEAD) – nowe możliwości terapii.

Stanisław Przywara

08:10 – 08:20

Jakość życia u pacjentów z krytycznym niedokrwieniem kończyn dolnych - kto odnosi największe korzyści z leczenia wewnątrznaczyniowego? 

Paweł Maga

08:20 – 08:30

Tips and trics w różnych przypadkach klinicznych niedrożności udowo-podkolanowej.

Michał Toborek

08:30 – 08:40

CERAB - doświadczenia własne: gdzie jesteśmy?

Piotr Słowiński

08:40 – 08:50

 

Kwalifikacja i monitorowanie wewnątrznaczyniowego leczenia przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych metodą rezonansu magnetycznego.

Radosław Pietura

08:50 – 09:00

Aktualny stan wiedzy dotyczący działań niepożądanych systemów pokrytych paclitaxelem.

Michał Sojka

09:00 – 09:10

Jak zmniejszyć ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych
u pacjentów poddawanych zabiegom rekonstrukcyjnym tętnic.

Filip Szymański

09:10 – 09:30

Dyskusja

 

09:30 – 09:45                         Przerwa kawowa

 

09:45 – 11:15                        SESJA XI. ZAKAŻENIA W CHIRURGII NACZYŃ

Moderatorzy: Marek Gacko, Marek Iłżecki, Sławomir Nazarewski

09:45 – 10:00

Zastosowanie protez biologicznych w zakażeniach.

Christoph Neumayer

10:00 – 10:15

Aktualne standardy leczenia zakażeń przeszczepów naczyniowych
i stentgraftów.

Sławomir Nazarewski

10:15 – 10:30

Zastosowanie protez biologicznych na obwodzie u pacjentów wysokiego ryzyka.

Grzegorz Oszkinis

10:30 – 10:45

Graft naczyniowy stworzony przy pomocy inżynierii tkankowej HAV. 8 lat obserwacji po zastosowaniu klinicznym.

Rabih A. Samad

10:45 – 10:55

 

 

Niepełna konwersja jako skuteczna metoda postępowania
w zakażeniu worka tętniaka po implantacji stentgraftu.

Tomasz Jakimowicz

10:55 – 11:05

Nowe perspektywy w leczeniu zakażeń pomostów naczyniowych.

Andrzej Wojtak

11:05-11:15

Dyskusja

 

11:15 – 11:30                         Przerwa kawowa

 

11:30 – 13:30             SESJA XII. PRACE ORYGINALNE

Moderatorzy: Dariusz Janczak, Piotr Terlecki, Tomasz Zubilewicz

11:30 – 11:40

Doświadczenia pojedynczego Ośrodka z zastosowaniem zestawu INDIGO.

Radosław Pietura

11:40 – 11:50

 

Innowacyjne operacje tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujących łuk aorty we współpracy z kardiochirurgami.

Dariusz Janczak

11:50 – 12:00

Czego nauczyły nas sekcje pacjentów po implantacjach aortalnych.

Eliza Pleban, Piotr Szopiński

12:00 – 12:10

 

Ogromny guz powłok klatki piersiowej i przedniego śródpiersia.

Potencjalne problemy techniczne i operacyjne.

Andrzej Dorobisz, Piotr Błasiak, Barbara Wolf, Magda Czajkowska, Adam Rzechonek

12:10 – 12:20

 

Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka tętnicy wątrobowej wspólnej technika CERAB-like.

Marek Durakiewicz

12:20 – 12:30

 

Pierwszy zabieg koarktacji aorty typu dorosłego w Zamościu
z wykorzystaniem stentu pokrywanego.

Marek Durakiewicz

12:30 – 12:40

 

Rękawki T-brancha - czy zawsze do zaprojektowanych tętnic?

Klaudiusz Kobziakowski, Arkadiusz Jawień

12:40 – 12:50

 

Nietypowe wskazania do implantacji STENTGRAFTU
z odgałęzieniami.

Katarzyna Jama

12:50 – 13:00

 

Zależność między niemierzalnym wskaźnikiem kostka-ramię
a jakością życia pacjentów z niedokrwieniem kończyn dolnych. 

Aleksandra Włodarczyk

13:00 – 13:10

 

Pierwsze doświadczenia z użyciem balonu MagicTouch pokrywanego sirolismusem w utrzymaniu drożności  przetok tętniczo-żylnych do hemodializy.

Magdalena Biss-Mierzwińska, Aleksander Horeglad

13:10 – 13:20

 

Użycie nowoczesnych stentów żylnych w leczeniu zwężeń niedrożności i zwężeń żył centralnych klatki piersiowej.

Bartosz Zieńczuk

13:20 – 13:30

Dyskusja

13:30                          Zakończenie Konferencji